ERIKS Germany - Váš nový kontakt pre dopyty, objednávky a akékoľvek otázky

ERIKS Germany – Your new contact for inquiries, orders and any questions

ERIKS Nemecko je odteraz zodpovedné za Vašu spoločnosť v centrálnej a východnej Európe.

ERIKS Germany is now responsible for your company in Central Eastern Europe.

Vitajte v ERIKS Nemecko. Prosím odteraz kontaktujte nasledujúcu adresu pre spracovanie dopytov, objednávok a akýchkoľvek otázok.

Welcome to ERIKS Germany. Please contact from now on the following address for the processing of inquiries, orders and any questions that may arise.

ERIKS Deutschland GmbH
Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)

Phone: +49 5201 1864 8096
E-mail: TeamCEE@eriks.com

Neváhajte nás kontaktovať! Tešíme sa na dobrú spoluprácu. Viac informácií nájdete na www.eriks.com

Do not hesitate to contact us! We are looking forward to a good cooperation. For more information visit www.eriks.com

Downloads

ERIKS Company Profile

ERIKS Supplier Code of Conduct

ERIKS Sustainability Report 2018

Kontakt

ERIKS Deutschland GmbH

Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)

Telefon: +49 (0) 32 222 007-000

Kontaktformular

Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.

ERIKS Standorte weltweit

Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.

ERIKS | One ERIKS | Pia Erdsiek DE